Neubergová, K. (2015) „Environmentální výuka s ohledem na vnímání krajiny a její emocionální působení v kontextu dopravních staveb", Envigogika. Praha, Czech Republic, 10(4). doi: 10.14712/18023061.493.