Kubrická, J. a Hromádka, Z. (2015) „Environmentální prvky jako součást skrytého kurikula v učebnici anglického jazyka", Envigogika. Praha, Czech Republic, 10(4). doi: 10.14712/18023061.488.