Novanska, V., Škvarková, J. a Barková, B. (2015) „Hodnotenie uplatňovania filozofie udržateľného rozvoja v materských školách v meste Banská Bystrica a Banská Štiavnica na báze indikátorov", Envigogika. Praha, Czech Republic, 10(2). doi: 10.14712/18023061.487.