Záhumenská, V. (2015) „Hradec Králové – ochrana přírodní památky Na Plachtě před zástavbou. Případová studie k významu účasti veřejnosti při ochraně životního prostředí (anglická verze)", Envigogika. Praha, Czech Republic, 10(1). doi: 10.14712/18023061.482.