Hynek, A., Svozil, B., Trojan, J. a Trávníček, J. (2015) „Teoreticko-metodologická reflexe případové studie krajinného projektu Deblínsko", Envigogika. Praha, Czech Republic, 10(1). doi: 10.14712/18023061.477.