Činčera, J. (2015) „Učení se ve skutečném světě: kritická analýza", Envigogika. Praha, Czech Republic, 10(3). doi: 10.14712/18023061.473.