Činčera, J., Gilar, P. a Sokolovičová, J. (2010) „Specializační studium pro koordinátory environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty: interpretace a efektivita z pohledu absolventů", Envigogika. Praha, Czech Republic, 5(1). doi: 10.14712/18023061.47.