Broukalová, L., Broukal, V., Činčera, J. a Sopůšková, Z. (2015) „„Dva jsou víc než jeden“: Evaluace programu organizace Čmelák – Společnost přátel přírody", Envigogika. Praha, Czech Republic, 10(2). doi: 10.14712/18023061.468.