Dlouhá, J. (2014) „Zkušenosti s reorientací vzdělávání učitelů k udržitelnému rozvoji", Envigogika. Praha, Czech Republic, 9(2). doi: 10.14712/18023061.466.