Huba, M. (2014) „V Peru sa ešte nosí občianska odvaha a vzdor proti arogancii moci a kapitálu", Envigogika. Praha, Czech Republic, 9(2). doi: 10.14712/18023061.455.