Labohý, J., Gaillyová, Y. a Machů, R. (2015) „Hodnocení udržitelnosti moštárny v Hostětíně", Envigogika. Praha, Czech Republic, 10(1). doi: 10.14712/18023061.449.