Dlouhá, J. (2014) „Výzva k zasílání příspěvků pro tematické číslo Envigogiky o Environmentálním vzdělávání a (EV) a Vzdělávání pro udržitelný rozvoj", Envigogika. Praha, Czech Republic, 9(1). doi: 10.14712/18023061.442.