Tisucká, B. (2014) „Prostoupení kulturní krajiny a lesa v kontextu kulturní ekologie", Envigogika. Praha, Czech Republic, 9(1). doi: 10.14712/18023061.428.