Hanel, L. a Goldstein, D. (2013) „Invazivní druhy ryb a jejich vnímání vybranými skupinami studentů a sportovních rybářů", Envigogika. Praha, Czech Republic, 8(5). doi: 10.14712/18023061.417.