Sokolíčková, Z. (2013) „Recenze textu Niektoré z úskalí evolučnej ontológie", Envigogika. Praha, Czech Republic, 8(3). doi: 10.14712/18023061.403.