Olšovský, J. (2013) „Myšlení a netechnický přístup k věcem, jejich chránění a ohleduplné (básnické) zacházení s nimi", Envigogika. Praha, Czech Republic, 8(3). doi: 10.14712/18023061.389.