Repka, P. a Švecová, M. (2013) „Evaluácia integrovaného manažmentu Národného parku České Švýcarsko prostredníctvom expertného systému IPAM", Envigogika. Praha, Czech Republic, 8(3). doi: 10.14712/18023061.387.