Činčera, J. (2009) „Výstupy či procesy: paradigmatický (kvazi)spor environmentální výchovy", Envigogika. Praha, Czech Republic, 4(2). doi: 10.14712/18023061.38.