Polášková, A. (2013) „Přednášky na téma ekologie a ochrany přírody – předchozí znalost a postoje univerzitních studentů prvních ročníků", Envigogika. Praha, Czech Republic, 8(2). doi: 10.14712/18023061.377.