Barton, A. G. a Vávra, J. (2013) „Jaké jsou současné výzvy Střední Evropy? (What are the current challenges facing Central Europe? )", Envigogika. Praha, Czech Republic, 8(2). doi: 10.14712/18023061.375.