Jančaříková, K. (2009) „Hledání optimální podoby realizace environmentální výchovy na prvním stupni ZŠ", Envigogika. Praha, Czech Republic, 4(1). doi: 10.14712/18023061.36.