Huba, M. (2011) „Čo očakávam od roku 2012", Envigogika. Praha, Czech Republic, 6(3). doi: 10.14712/18023061.347.