Huba, M. (2011) „Čím bol pre mňa dôležitý rok 2011", Envigogika. Praha, Czech Republic, 6(3). doi: 10.14712/18023061.346.