Dlouhá, J. (2009) „Kompetence v environmentálním vzdělání", Envigogika. Praha, Czech Republic, 4(1). doi: 10.14712/18023061.34.