Janoušková, S. (2011) „ESDinds – společný projekt univerzit a nevládních neziskových organizací", Envigogika. Praha, Czech Republic, 6(1). doi: 10.14712/18023061.336.