Činčera, J. (2009) „Analýza průřezového tématu Environmentální výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání", Envigogika. Praha, Czech Republic, 4(1). doi: 10.14712/18023061.33.