Nečas, J. (2008) „Opravdu chceme trvale udržitelný rozvoj?", Envigogika. Praha, Czech Republic, 3(1). doi: 10.14712/18023061.27.