Dlouhá, J. (2007) „Nevěrohodnost odborného textu", Envigogika. Praha, Czech Republic, 2(1). doi: 10.14712/18023061.245.