Huba, M. (2013) „Kultúrna krajina, kultúrne dedičstvo, zodpovednosť a my", Envigogika. Praha, Czech Republic, 8(1). doi: 10.14712/18023061.237.