Huba, M. (2011) „Úvod k zborníku prác finalistov 10. ročníka súťaže študentských esejí na tému udržateľný spôsob života", Envigogika. Praha, Czech Republic, 6(3). doi: 10.14712/18023061.165.