Jančaříková, K. (2009) „Environmentální výchova na prvním stupni základních škol", Envigogika. Praha, Czech Republic, 4(3). doi: 10.14712/18023061.141.