Jančaříková, K. (2007) „Úcta k životu – jeden z cílů Environmentální výchovy v RVP a lze se s ní ve školní praxi vypořádat?", Envigogika. Praha, Czech Republic, 2(2). doi: 10.14712/18023061.115.