Jančaříková, Kateřina, a Magdalena Kapuciánová. 2012. „Environmentální výchova V předškolním vzdělávání – hledání optimální Podoby". Envigogika 7 (1). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.71.