Dlouhá, Jana. 2022. „Kreativní učení Ve vzdělávání K udržitelnosti – Metody, zkušenosti, Inspirace: Shrnující přehled experimentálních přístupů a zkušeností V relevantních Projektech". Envigogika 17 (1). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.655.