Činčera, Jan. 2011. „Vliv pobytového Programu O Jizerských horách Na proenvironmentální Postoje a Hodnoty". Envigogika 6 (3). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.64.