Dlouhá, Jana, Zuzana Dvořáková Líšková, a Veronika Ježková. 2021. „Celoživotní učení Pro Rozvoj Znalostí a Kompetencí Obyvatel zohledňující podmínky Pro místní udržitelný Rozvoj". Envigogika 16 (2). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.635.