Dlouhá, Jana, Marie Pospíšilová, a Jan Vávra. 2021. „Podmínky K udržitelnému Rozvoji Na Venkově – Jak Podporovat transformační Procesy V Praxi? Role místních Znalostí a celoživotního učení V Procesech udržitelného Rozvoje Regionů". Envigogika 16 (2). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.633.