Henderson, Laura, Michaela Kuříková, a Roman Kroufek. 2021. „Syntéza kreativního učení a vzdělávání Pro udržitelný Rozvoj V České Republice". Envigogika 16 (2). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.628.