Činčera, Jan, Adéla Fleková, a Jan Kopecký. 2011. „„S TURem Tu I zítra budem“: Evaluace Programu Ekocentra Podhoubí". Envigogika 6 (3). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.62.