Vácha, Zbyněk, Renata Ryplová, a Eva Valvodová. 2021. „Pěstitelská Gramotnost – Sonda Znalostí U žáků Na druhém Stupni základních škol". Envigogika 16 (1). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.615.