Dlouhá, Jana, Laura Henderson, Roman Kroufek, Kateřina Jančaříková, a Simona Neprašová. 2020. „Udržitelná spotřeba a životní Styl Jako vzdělávací téma: Jaké vzdělávací cíle Si Stanovit, Když Chceme předjímat společenské změny?". Envigogika 15 (1). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.608.