Huba, Mikuláš. 2020. „Ochrana prírody, Krajiny a životného Prostredia a Jej spoločenská Reflexia Na Slovensku V R. 1990 – 2020". Envigogika 15 (1). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.605.