Jančaříková, Kateřina. 2019. „Ověřování diagnostického nástroje Pro Identifikace přírodovědně nadaných V předškolním a V mladším školním věku". Envigogika 14 (2). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.595.