Chmelová, Štěpánka, Renata Ryplová, Zbyněk Vácha, Olga Vaněčková, and Miroslav Procházka. 2019. “School Gardens and Their Potential for Environmental Education”. Envigogika 14 (1). https://doi.org/10.14712/18023061.580.