Novanská, Viera, a Alexandra Platková. 2018. „Adaptívna pamäť – Jej Vplyv Na Vedomosti a emócie žiakov voči živočíchom". Envigogika 13 (1). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.566.