Lardjane, Salim, a Françoise Laveuve. 2018. „Interakce Mezi Cíli udržitelného Rozvoje OSN Z Perspektivy učitele". Envigogika 13 (1). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.564.