Šafránek, Jiří, Ivana Turčová, Martin Braniš, a Michal Hájek. 2017. „Expozice žáků Aerosolu při hodinách tělesné výchovy". Envigogika 12 (2). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.554.