Lardjane, Salim, Françoise Laveuve, a Mari Nuutinen. 2017. „Potřeba zásadní změny Ve vzdělávání". Envigogika 12 (2). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.552.