Olšovský, Jiří. 2017. „Příroda nás živí, Země nás Nese". Envigogika 12 (1). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.546.