Činčera, Jan, a Magdaléna Komárková. 2010. „Využití Kresby Jako prostředku Evaluace Programu Na rozvíjení environmentální Senzitivity mladších dětí". Envigogika 5 (2). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.53.